Infographic – Responsible dummy use

Infographic – Responsible dummy use

Breastfeeding Journey & Parenting Tips

Share this content:

Sự mút không dinh dưỡng là gì? Hãy đọc thông tin trên bảng thông tin một trang của chúng tôi để biết thêm về sự mút không dinh dưỡng và cách sử dụng ty ngậm có trách nhiệm.

Việc mút là một phản xạ bẩm sinh, tự nhiên của hầu hết các bé sơ sinh. Khi bé mút để tự an ủi hoặc tự thuần giấc mà không cần bú mẹ, những trường hợp này được các chuyên gia gọi là mút không dinh dưỡng (NNS).

Medela Knowledge là một loạt bài viết dành cho các bà mẹ và chuyên gia y tế. Hãy đọc bảng thông tin một trang của chúng tôi có tiêu đề “”Cách sử dụng ty ngậm có trách nhiệm”” để tìm hiểu thêm về lợi ích của mút không dinh dưỡng và các khuyến nghị để sử dụng ty ngậm một cách có trách nhiệm.

ĐỌC NGAY